Skip to main content

Lånebeløb

10000 - 500000 DDK

ÅOP

2.95% - 20.95%

Oprettelsesgebyr

100 DDK

Varighed til godkendelse

Hurtig

*Beregningseksempel: Samlet kreditbeløb 100.000 kr. ÅOP 3,80 %. Variabel debitorrente 3,48 %. Etablering 1.000 kr. Samlet tilbagebetaling 111.690 kr. Løbetid 5 år. Rentespænd 1,25-20,95 %

Lånebeløb

10000 - 500000 DDK

ÅOP

3.49% - 24.99%

Oprettelsesgebyr

500 DDK

Varighed til godkendelse

Hurtig

Beregningseksempel: Samlet kreditbeløb 200,000 kr. ÅOP 3.98 %. Variabel debitorrente 3.55 %. Opr.gebyr 3,400 kr. Samlet tilbagebetaling 255,847 kr. Samlede kreditomkostninger 55,847 kr.

Lånebeløb

1000 - 20000 DDK

ÅOP

22.50%

Oprettelsesgebyr

-

Varighed til godkendelse

Hurtig

Nordcredit er en tidsubegrænset fleksibel kreditfacilitet. Repræsentativt eksempel ved ligelig betaling over 12 måneder ved fuld udnyttelse af en kredit på 5000 kroner med en ÅOP på 24,97 %: De samlede omkostninger for kreditten er 630 kroner, og den samlede tilbagebetaling fordelt på tolv måneder er i alt 5630 kroner. Kreditten har en fast rente på 22,5%. Godkendte udbetalinger udbetales efter 48 timer. Du har mulighed for at vælge straksudbetaling mod betaling af et ekstra gebyr på 30 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 1199 kroner. Hvis du ønsker at bruge din kredit efter den første udbetaling, koster hver udbetaling 20 % udbetalingsbeløbet, dog mindst 45 kroner og højest 395 kroner. Fortsat brug og hurtig betaling er begge frivillige muligheder.

Lånebeløb

25000 - 500000 DDK

ÅOP

9.95% - 18.95%

Oprettelsesgebyr

-

Varighed til godkendelse

-

Lån 30.000 kr., lån tid over 4 år, variabel rente: Mdl. ydelse 780 - 900 kr., debitorrenten 9,95% - 18,95%. ÅOP før skat fra 11,85% - 20,84%. Samlede kreditomkostninger 7.402 - 13.119 kr., og det samlede tilbagebetalte beløb fra 37.402 - 43.119 kr.

Hvad er Børnepenge?

Hvad er Boernepenge

Børnepenge er en offentlig ydelse, som alle børnefamilier har krav på modtage. Det er som oftest moderen, som får pengene sat ind, og beløbet afhænger sig kun af antallet af børn under 18 år, som bor i husstanden – altså på samme adresse som beløbsmodtageren.

Beløbet er skattefrit og udbetales 4 gange om året. Børnepenge, eller som det kaldes i offentlig regi ”børne -og ungeydelsen – er ment som et statsligt tilskud til nogle af de mange udgifter, som der er forbundet med at have børn. F.eks. tøj & mad.

Kan alle få børnepenge?

Hvis du har forældremyndigheden og er skattepligtig, har du krav på at kunne modtage børnepenge fra det offentlige. Derudover er der 3 krav, som skal være opfyldt, førend du kan modtage børnepenge. Disse 3 er som følger:

  1. Dit barn skal opholde sig i Danmark
  2. Dit barn må ikke registreret i et ægteskab
  3. Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet.

Det skal dog nævnes her, at hvis dit barn er i udlandet i forbindelse med ex. uddannelse eller lign., – altså er kortvarigt ophold – har det ingen indflydelse på udbetalingen af børnepenge.

Hvor meget får jeg udbetalt i børnepenge?

Hvor meget du får udbetalt i børnepenge, afhænger dels af din årlige indkomst og dels af, hvilke satser din kommune har for børnepenge. Hvis du eller din ægtefælle tjener mere end 765.800 kr. om året, nedsættes satsen. Satserne, som blev fastsat i 2019 og fortsat er gældende i 2020, er som følger:

Hvis barnet er 0 – 2 år: 4557 kr. pr. kvartal.

Hvis barnet er 3 – 6 år: 3609 kr. pr. kvartal

Hvis barnet er 7 – 14 år: 2838 kr. pr. kvartal.

Hvis barnet er 15 – 17 år: 946 kr. pr. kvartal.

Hvornår udbetales børnepengene?

Børnepengene går ind på modtagerens NemKonto hvert kvartal. Ydelsen betales forud, dvs. det er den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 20. oktober.

Hvem får børnepengene?

Som udgangspunkt, udbetaler det offentlige børnepengene til moderen. Såfremt barnet er blevet adopteret af et registreret par, vil pengene blive udbetalt til den i parret, som er angivet ved Udbetaling Danmark. I de tilfælde, hvor det kun er faderen, der har forældremyndigheden over barnet, vil det være ham, der får udbetalt børnepengene. Dette er dog forudsat at han ikke bor sammen med moren til barnet.. Hvis der er fælles forældremyndighed over barnet, men ikke lever sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet boende hos sig dvs. der hvor barnet har adresse.

I særlige tilfælde, kan Udbetaling Danmark beslutte, at pengene skal udbetales til barnet/den unge selv. Dette besluttes i samråd med en sagsbehandler og selvfølgelig i tæt kontakt med familien.

Det kan godt forekomme, at kommunen beslutter sig for at tilbageholde børnepengene. Dette sker i tilfælde hvor:

  • et forældrepålæg ikke er overholdt – kommunen kan udstede et forældrepålæg, når der er risiko for, at barnets udvikling er i fare
  • pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige ikke er overholdt
  • pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt
  • dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige
  • dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15 % eller derover i en periode.

Den sidste del, er den nyeste del af lovgivningen om udbetaling af børnepenge. Det er vigtigt at huske, at det kun gør sig gældende ved ”ulovligt fravær” – altså fravær, som forældrene ikke har givet skolen besked om. I tilfælde af, at ens barn f.eks. er fraværende i 3 uger med lungebetændelse, men forældrene har givet skolen besked herom, er dette ikke ulovligt fravær.

Er børnepenge fradragsberettiget?

Ja, du kan få fradrag for dine børnepenge. Dette er hvis du ikke registreret på samme adresse som barnet. Du kan læse mere herom på SKAT.dk.

Særlige ting du skal være opmærksom på

Stort set alt vedr. børnepenge og udbetaling af disse, foregår helt automatisk. Beløbet rettes til automatisk ift. antallet af dine børn og alderen på disse, og pengene udbetales helt automatisk på din NemKonto. Du skal dog huske at give Udbetaling Danmark besked om alle ændringer, der kan have betydning for den ydelse, du modtager. Hvis du ikke får givet besked, kan Udbetaling Danmark tilbageholde udbetalingen.

Find det bedste gratis lån i Danmark

Ingen kommentarer endnu!

Your Email address will not be published.